Generalforsamlingen aflyst !!

Generalforsamlingen d. 25. marts 2021
AFLYST pga. Covid-19
Ny dato sendes ud med Nørrevangsnyt.