Foreningens formål

Parcelforeningen Nørrevang er en privat forening med 211 medlemmer.

Vi varetager de fælles interesser for os, der bor på disse veje:

Islevgård Allé fra nr 6 og fra nr 23

Islevvangen fra nr 9

Mosehusvej

Niels Frederiksens Allé

Røngård Allé fra nr 3

Vesterhusvej

Åmosevej