Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Betina Stievano

Formand & It ansvarlig

Telefon : 2323 5406

Michael

Næstformand & vejansvarlig

Allan Heick

Bestyrelses medlem & vejansvarlig

Claus Pedersen

Kasserer

Telefon : 2015 7913