Vestforbrænding indleder planlagt vedligeholdelse af vores anlæg i Glostrup fra 26. maj frem til 30. juni. Arbejdet kan skabe gener for vores naboer i form af støj og øget trafik på og ved anlægget.

Der er som tidligere år taget en række initiativer, som skal begrænse generne – blandt andet opsætter vi støjværn og bruger elektriske kompressorer og værktøj.

Arbejdet med vedligeholdelse af anlægget er planlagt over lang tid og forventes denne gang at komme til at vare frem til og med 30. juni. Noget af det som vil foregå, er rengøring og vedligehold inde i forbrændingsovnen, udskiftning af en stor varmeveksler samt andre udskiftninger. En del af arbejdet vil foregå uden for normal arbejdstid fra tidlig morgen og i aftentimerne.

Det vil især være i perioden fra den 28. maj frem til den 4. juni de mest støjende aktiviteter vil foregå.

Som i de foregående år, kan det ikke undgås, at vi kommer til at støje mere, end vi gør i det daglige. Det er vi meget bevidste om, og vi handler naturligvis på det, hvis det bliver for voldsomt.

Ud over Vestforbrændings egne teknikere og håndværkere, vil op mod 150 personer komme udefra og deltage i arbejdet. Det vil skabe ekstra trafik i området.

Der vil i kortere perioder også være en risiko for lugtgener, som Vestforbrænding normalt reducerer betydeligt gennem luftudskiftning. Både støj- og lugtgener vil følge vindretningen.

Vi bestræber os på at begrænse generne ved vedligeholdelsen så meget som muligt. Skulle de opstå alligevel, håber vi på vores omgivelsers forståelse for, at de sker i en god sags tjeneste for at sikre fjernvarme og affaldshåndtering i 19 kommuner med 1 mio. borgere, siger Per-Henrik Goosmann.

Hvis du som nabo oplever usædvanlig støj, lugt eller støv så ring til os på +45 44 85 70 00 i dagtimerne. Er det aften eller weekend, kan du kontakte eller informere os via nabo@vestfor.dk

Hvis I er interesseret vil der den 27. juni blive afholdt et aftenarrangement med rundvisning og information om hvad vi foretager os i Vestforbrænding. Der vil komme information om arrangementet på vores hjemmeside www.vestfor.dk


Kontakt og information
Du er velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af denne information:

Pressechef Per-Henrik Goosmann: pgo@vestfor.dk  / tlf. 40 38 76 31

Miljøkonsulent Gordon Kofod Isberg: gkoi@vestfor.dk / tlf. 24 80 51 64

Information om asfaltering af NFA.

Hofor udskifter dæksler i uge 20. Det forventes at asfaltarbejdet går i gang i uge 21, hvis vejret tillader det.

Der vil også blive sat steler op på Åmosevej og NFA.

De bump der er fjernet på Åmosevej vil blive genetableret som asfalt bump.

Heimstaden har vedligeholdelsespligten ud for deres matrikel og ud til vejmidten.

Direkte berørte medlemmer vil få direkte information ift. restriktioner, når der skal asfalteres.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Foråret kommer.

Kære medlemmer.

Bestyrelsen er påbegyndt den årlige rundtur i foreningen, hvor vi bl.a. ser på vores fortove/rabatter. Det er vores erfaring, at flere medlemmer ikke kender til områdets lokalplan samt grundejerforpligtelser. Bestyrelsen vil gerne være jer medlemmer behjælpelige og opfordre jer hermed til at læse lokalplanen 148, vedtægter samt ordensregler (I finder det på vores hjemmeside pf-nørrevang.dk ). Der hvor lokalplan og/eller grundejerforpligtelser ikke overholdes, vil der løbende blive sendt orienteringsbrev/mail ud til pågældende grundejere.

I er altid velkommen til at sende bestyrelsen en mail, hvis I har spørgsmål. Mail sendes til pfnorrevang2610@gmail.com

Bedste hilsner

Bestyrelsen

TÆTTERE PÅ MÅLET (info fra Letbanen)

I de sidste par uger, har vi rettet fokus på, hvad der er at rejse efter på strækningen, og hvad du selv kan gøre for at komme i førersædet i letbanetoget.

Nu har vi også opdateret vores fremdriftsgrafik, så du kan få det samlede overblik over, hvad vi mangler, før vi kan køre dig fra Ishøj til Lundtofte

Se grafikken i bedre opløsning via dette link: https://www.dinletbane.dk/…/letbanen_fremdriftsgrafik…