Vestforbrænding indleder planlagt vedligeholdelse af vores anlæg i Glostrup fra 26. maj frem til 30. juni. Arbejdet kan skabe gener for vores naboer i form af støj og øget trafik på og ved anlægget.

Der er som tidligere år taget en række initiativer, som skal begrænse generne – blandt andet opsætter vi støjværn og bruger elektriske kompressorer og værktøj.

Arbejdet med vedligeholdelse af anlægget er planlagt over lang tid og forventes denne gang at komme til at vare frem til og med 30. juni. Noget af det som vil foregå, er rengøring og vedligehold inde i forbrændingsovnen, udskiftning af en stor varmeveksler samt andre udskiftninger. En del af arbejdet vil foregå uden for normal arbejdstid fra tidlig morgen og i aftentimerne.

Det vil især være i perioden fra den 28. maj frem til den 4. juni de mest støjende aktiviteter vil foregå.

Som i de foregående år, kan det ikke undgås, at vi kommer til at støje mere, end vi gør i det daglige. Det er vi meget bevidste om, og vi handler naturligvis på det, hvis det bliver for voldsomt.

Ud over Vestforbrændings egne teknikere og håndværkere, vil op mod 150 personer komme udefra og deltage i arbejdet. Det vil skabe ekstra trafik i området.

Der vil i kortere perioder også være en risiko for lugtgener, som Vestforbrænding normalt reducerer betydeligt gennem luftudskiftning. Både støj- og lugtgener vil følge vindretningen.

Vi bestræber os på at begrænse generne ved vedligeholdelsen så meget som muligt. Skulle de opstå alligevel, håber vi på vores omgivelsers forståelse for, at de sker i en god sags tjeneste for at sikre fjernvarme og affaldshåndtering i 19 kommuner med 1 mio. borgere, siger Per-Henrik Goosmann.

Hvis du som nabo oplever usædvanlig støj, lugt eller støv så ring til os på +45 44 85 70 00 i dagtimerne. Er det aften eller weekend, kan du kontakte eller informere os via nabo@vestfor.dk

Hvis I er interesseret vil der den 27. juni blive afholdt et aftenarrangement med rundvisning og information om hvad vi foretager os i Vestforbrænding. Der vil komme information om arrangementet på vores hjemmeside www.vestfor.dk


Kontakt og information
Du er velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af denne information:

Pressechef Per-Henrik Goosmann: pgo@vestfor.dk  / tlf. 40 38 76 31

Miljøkonsulent Gordon Kofod Isberg: gkoi@vestfor.dk / tlf. 24 80 51 64