Information om asfaltering af NFA.

Hofor udskifter dæksler i uge 20. Det forventes at asfaltarbejdet går i gang i uge 21, hvis vejret tillader det.

Der vil også blive sat steler op på Åmosevej og NFA.

De bump der er fjernet på Åmosevej vil blive genetableret som asfalt bump.

Heimstaden har vedligeholdelsespligten ud for deres matrikel og ud til vejmidten.

Direkte berørte medlemmer vil få direkte information ift. restriktioner, når der skal asfalteres.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.