Foråret kommer.

Kære medlemmer.

Bestyrelsen er påbegyndt den årlige rundtur i foreningen, hvor vi bl.a. ser på vores fortove/rabatter. Det er vores erfaring, at flere medlemmer ikke kender til områdets lokalplan samt grundejerforpligtelser. Bestyrelsen vil gerne være jer medlemmer behjælpelige og opfordre jer hermed til at læse lokalplanen 148, vedtægter samt ordensregler (I finder det på vores hjemmeside pf-nørrevang.dk ). Der hvor lokalplan og/eller grundejerforpligtelser ikke overholdes, vil der løbende blive sendt orienteringsbrev/mail ud til pågældende grundejere.

I er altid velkommen til at sende bestyrelsen en mail, hvis I har spørgsmål. Mail sendes til pfnorrevang2610@gmail.com

Bedste hilsner

Bestyrelsen