Parkering

Parkering, nu sker der noget !
Stolper til skiltene er ved at blive sat ned.
Vejledning til app er på vej, til jeres indbakke.

Ny risiko for lugtgener

Vestforbrænding er igen udsat for tekniske problemer på vores Anlæg 5, som har medført driftstop med dertil hørende risiko for lugtgener fra vores affaldssilo. Der arbejdes på højtryk for at udbedre de tekniske problemer for at komme i drift så hurtigt som muligt, ligesom vi arbejder intenst på at minimere risikoen for gener. Vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår vi er klar, men det forventes lige nu at kunne finde sted inden weekenden i uge 37.

Vi beklager endnu engang de gener, vores anlæg medfører for vores nærmeste omgivelser.

Vi vil gerne være en god nabo. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du oplever usædvanlig støj, lugt eller støv. Ring til os på 44 85 70 00 i dagtimerne. Alternativt kan du kontakte eller informere os via mail nabo@vestfor.dk – også om aftenen eller i weekenden.

Med venlig hilsen

Gordon Kofod Isberg
Miljøkonsulent
Mennesker og miljø

Mobil:    +45 24805164
E-mail:   GKOI@vestfor.dk

Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: +45 44857000

Politi anmeldelse.

Bestyrelsen har desværre måtte konstatere at det bump der er blevet fjernet på Åmosevej ikke er blevet genetableret af den/dem som har fjernet det.

Bestyrelsen har 0 tolerance over for hærværk/tyveri og har derfor indgivet en anmeldelse til politiet.

Har I medlemmer set noget som kan have betydning for sagen, så kontakt København og Vestegnens politi.

Bestyrelsen vil drøfte det videre forløb på kommende bestyrelsesmøde.

Vestforbrænding informerer om risiko for støjgener

I forbindelse med byggeri på Vestforbrændings anlæg i Glostrup kan der i perioden 18. til 22. september 2023 (begge dage incl.) opstå støjgener. Støjen kommer fra en såkaldt pæleramning, som er nødvendig at udføre på grund af jordbundsforholdene i stedet for konventionelt funderingsarbejde. I forbindelse med arbejdet vil Vestforbrænding og entreprenøren, der udfører opgaven, tage foranstaltninger for at begrænse støjen mest muligt. Arbejdet vi foregå i tidsrummet 7 – 17.

Vi beklager på forhånd de gener, byggeriet kan medføre, og håber på din forståelse.

Hvis du som nabo oplever usædvanlig støj, lugt eller støv så ring til os på +45 44 85 70 00 i dagtimerne på hverdage. Er det aften eller weekend, kan du kontakte eller informere os via mail nabo@vestfor.dk

Øget risiko for lugtgener

Vestforbrænding har i øjeblikket planlagt vedligehold på Anlæg 6, hvilket i forvejen kan give vores nærmeste omgivelser gener i form at lugt- og støjgener samt øget trafik. Dertil  kommer, at vi fredag igen har set os nødsaget til at lukke vores Anlæg 5 ned på grund af tekniske problemer efter reparation og opstart tidligere på ugen. For at minimere risikoen for yderligere lugtgener vil Vestforbrænding have en skærpet overvågning og etablere yderligere modforanstaltninger. Et nyt reparationsarbejde vil blive påbegyndt snarest. Vi håber, at du som nabo til Vestforbrænding har forståelse for de udfordringer, vi står over for lige nu. Vi vender tilbage, så snart vi kan komme med en klarmelding.

Hvis du som nabo oplever usædvanlig støj, lugt eller støv så ring til os på +45 44 85 70 00 i dagtimerne på hverdage. Er det aften eller weekend, kan du kontakte eller informere os via mail nabo@vestfor.dk

Kontakt og information
Du er velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af denne presseinfo:

Pressechef Per-Henrik Goosmann: pgo@vestfor.dk / tlf. 40 38 76 31

Miljøkonsulent Gordon Kofod Isberg: gkoi@vestfor.dk / tlf. 24 80 51 64


Med venlig hilsen

Gordon Kofod Isberg
Miljøkonsulent
Mennesker og miljø

Mobil: +45 24805164
E-mail: GKOI@vestfor.dk

Varsling om støj fra Vestforbrænding

Som led i vores store udbygning af fjernvarme skal Vestforbrænding i perioden 1. november 2022 – 1. marts 2023 bygge fundament til en stor varmebeholder på anlægget i Glostrup. Det vil medføre støjgener – særligt i perioden 14.11. – 23.11., men også arbejdet 02.11. – 08.11. vil medføre støj.  For at minimere generne mest muligt for vores omgivelser vil arbejdet primært foregå i dagtimerne og på hverdage, og vi opsætter støjværn.

Arbejdet omfatter blandt andet, at vi skal nedramme store jernbjælker i jorden og skære i beton – et arbejde som vi har erfaring med kan give støjgener.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre. Du er altid velkommen til at kontakte os på 44 85 70 00 i dagtimerne eller på nabo@vestfor.dk om aftenen og i weekenden.

Se også vores hjemmeside Støj i november: Vi bygger ny varmebeholder (vestfor.dk)


Med venlig hilsen

Gordon Kofod Isberg
Miljøkonsulent
Mennesker og miljø

Mobil:    +45 24805164
E-mail:   GKOI@vestfor.dk

Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 44 85 70 00