Ny risiko for lugtgener

Vestforbrænding er igen udsat for tekniske problemer på vores Anlæg 5, som har medført driftstop med dertil hørende risiko for lugtgener fra vores affaldssilo. Der arbejdes på højtryk for at udbedre de tekniske problemer for at komme i drift så hurtigt som muligt, ligesom vi arbejder intenst på at minimere risikoen for gener. Vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår vi er klar, men det forventes lige nu at kunne finde sted inden weekenden i uge 37.

Vi beklager endnu engang de gener, vores anlæg medfører for vores nærmeste omgivelser.

Vi vil gerne være en god nabo. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du oplever usædvanlig støj, lugt eller støv. Ring til os på 44 85 70 00 i dagtimerne. Alternativt kan du kontakte eller informere os via mail nabo@vestfor.dk – også om aftenen eller i weekenden.

Med venlig hilsen

Gordon Kofod Isberg
Miljøkonsulent
Mennesker og miljø

Mobil:    +45 24805164
E-mail:   GKOI@vestfor.dk

Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: +45 44857000