Politi anmeldelse.

Bestyrelsen har desværre måtte konstatere at det bump der er blevet fjernet på Åmosevej ikke er blevet genetableret af den/dem som har fjernet det.

Bestyrelsen har 0 tolerance over for hærværk/tyveri og har derfor indgivet en anmeldelse til politiet.

Har I medlemmer set noget som kan have betydning for sagen, så kontakt København og Vestegnens politi.

Bestyrelsen vil drøfte det videre forløb på kommende bestyrelsesmøde.