Varsling om støj fra Vestforbrænding

Som led i vores store udbygning af fjernvarme skal Vestforbrænding i perioden 1. november 2022 – 1. marts 2023 bygge fundament til en stor varmebeholder på anlægget i Glostrup. Det vil medføre støjgener – særligt i perioden 14.11. – 23.11., men også arbejdet 02.11. – 08.11. vil medføre støj.  For at minimere generne mest muligt for vores omgivelser vil arbejdet primært foregå i dagtimerne og på hverdage, og vi opsætter støjværn.

Arbejdet omfatter blandt andet, at vi skal nedramme store jernbjælker i jorden og skære i beton – et arbejde som vi har erfaring med kan give støjgener.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre. Du er altid velkommen til at kontakte os på 44 85 70 00 i dagtimerne eller på nabo@vestfor.dk om aftenen og i weekenden.

Se også vores hjemmeside Støj i november: Vi bygger ny varmebeholder (vestfor.dk)


Med venlig hilsen

Gordon Kofod Isberg
Miljøkonsulent
Mennesker og miljø

Mobil:    +45 24805164
E-mail:   GKOI@vestfor.dk

Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 44 85 70 00