Varsling om støj fra Vestforbrænding

Som led i vores store udbygning af fjernvarme skal Vestforbrænding i perioden 1. november 2022 – 1. marts 2023 bygge fundament til en stor varmebeholder på anlægget i Glostrup. Det vil medføre støjgener – særligt i perioden 14.11. – 23.11., men også arbejdet 02.11. – 08.11. vil medføre støj.  For at minimere generne mest muligt for vores omgivelser vil arbejdet primært foregå i dagtimerne og på hverdage, og vi opsætter støjværn.

Arbejdet omfatter blandt andet, at vi skal nedramme store jernbjælker i jorden og skære i beton – et arbejde som vi har erfaring med kan give støjgener.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre. Du er altid velkommen til at kontakte os på 44 85 70 00 i dagtimerne eller på nabo@vestfor.dk om aftenen og i weekenden.

Se også vores hjemmeside Støj i november: Vi bygger ny varmebeholder (vestfor.dk)


Med venlig hilsen

Gordon Kofod Isberg
Miljøkonsulent
Mennesker og miljø

Mobil:    +45 24805164
E-mail:   GKOI@vestfor.dk

Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Tlf.: 44 85 70 00

Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer.

Jeg skal hermed orientere jer om at 3 bestyrelsesmedlemmer har trukket sig ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 

Dette er en intern beslutning i bestyrelsen, da det er til foreningens bedste.

De 2 suppleanter vil blive indkaldt til bestyrelsesmøder, som ligger inden den ordinære generalforsamling.

Claus (Kasserer) og jeg fortsætter arbejdet i bestyrelsen. 

Vi vil gøre vores bedst for, at løse de opgaver der løbende er og mails vil fortsat blive besvaret.

Vi hører gerne fra jer, hvis I ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem til næste generalforsamling i november.

Bedste hilsner

Betina Stievano

Formand,

Parcelforeningen Nørrevang